W KRÓTKIEJ RELACJI POLAKA

W swojej krótszej relacji tak o tym pisze Benedykt Polak: „Dowiedziawszy się, iż nam tam wypadnie jakie dary złożyć, futro bobrowe i innych zwierząt kupić sobie kazaliśmy za to, co nam w drodze na jałmużnę dano. Gdy się o tym książę Konrad i księżna krakowska do­wiedzieli, biskup tameczny i niektórzy z rycerstwa wiele nam takich futer nadawali”. Ponadto książę Konrad Ma­zowiecki, który stał się szczególnym protektorem wypra­wy, wspomógł ją finansowo, skontaktował posłów papie­skich na swym dworze z przybyłym tam z Włodzimierza (Wołyńskiego) księciem ruskim Wasylką, swoim przyja­cielem i sprzymierzeńcem w walkach z Jaćwingami. Ten ostatni, jak pisze Benedykt, „…na usilną za nami prośbę książęcia Konrada, biskupów i baronów, wziął nas z sobą do swojej ziemi i abyśmy nieco wypoczęli przez kilka dni u siebie zatrzymał”. Jak więc widać, niezależnie od histo­rycznej genezy wyprawy, pomoc polska miała dla dalsze­go jej przebiegu bardzo duże znaczenie.

Cześć ! Witaj na moim serwisie o podróżowaniu! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wyjazdowych rad, które czerpie z mojego doświadczenia. Od zawsze podróżowanie to moja pasja, od dziecka dużo wyjeżdżaliśmy z rodzicami , z czasem stało się to moją największa pasją. Bloga prowadzę aby podzielić się z Wami moimi wrażeniami z podróży 🙂

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: