Kategoria: Polscy podróżnicy i odkrywcy

Późny urlop i tanie wczasy nad morzem.

Dla spóźnialskich także znajdzie się oferta nie do odrzucenia. Ci, którym nie udało się wyjechać z domu w czasie letnim zawsze mogą skorzystać z ofert Last Minute i miło spędzić urlop korzystając z tańszych rozwiązań. Większość nadmorskich atrakcji wciąż działa

ROZLEGŁOŚĆ KONTYNENTU

To paradoksalne zjawisko uwarunkowane było nie tyl­ko rozległością kontynentu, lecz również jego warunkami klimatycznymi. Podczas gdy ciepłe południe od bardzo dawna przyciągało ludy zamieszkujące basen Morza Śródziemnego, to pustynna i mroźna północ została zba­dana dokładniej dopiero w drugiej połowie XIX

LUMINARZE NAUKI I KULTURY EUROPEJSKIEJ

Istotnie, z Azji Mniejszej wyszli luminarze nauki i kul­tury europejskiej. Tutaj urodził się „ojciec greckiej filo­zofii”, Tales z Miletu, z tegoż miasta pochodzili Anaksy- mander, Anaksymenes i Heraklit, nie licząc innych. W Halikarnasie urodził się Herodot, zwany „ojcem histo­rii”, z

STAROŻYTNI GRECY

Starożytni Grecy nie zadowalali się jednak tylko zna­jomością Azji Mniejszej, w której założyli swe kolonie już w XIII w. p.n.e. Według nie zawsze wiarogodnego A. Gal- vano, Strabon, powołując się na Aristonicusa, podaje dość fantastyczną wiadomość, że król Sparty Menelaus,

DROGA MACEDOŃSKIEGO DO INDII

Aleksander Macedoński, którego można nazwać nie tylko geniuszem wojskowym, lecz również geograficznym, dotarł do Indii, przekroczył Indus i prag­nął iść dalej „…aż do końca świata”. Może dotarłby jeszcze dalej, gdyby nie bunt żołnierzy, którzy po dojściu do rzeki Hyphasis (obecnie

DROGA MORSKA DO INDII

Zgodnie z tym wyprawił niebawem flotę od ujścia rzeki Indus do Zatoki Perskiej pod wodzą admirała Near- cha, z Onezykritem jako pilotem. W ten sposób flota europejska wypłynęła z portu indyjskiego już na osiem- naście wieków przed Vasco da Gamą. Aleksander

WEDŁUG ŹRÓDEŁ CHIŃSKICH

W ciągu dziejów handel wyprzedzał nieraz właściwe odkrycia i wyprawy geograficzne. Kopalnie soli północ­nych Indii znane były starożytnym na długo przed pano­waniem Aleksandra Wielkiego. Sól Palmiry dowożono do śródziemnomorskich portów karawanami. O chińskiej uprawie jedwabnika Europa starożytna dowiedziała się za

KONTAKTY I WIADOMOŚCI

Potwierdza to historyk i podróżnik grecki z II w. Pauzaniasz, który twierdzi nawet, że z Chinami utrzymy­wana była regularna komunikacja. Według C. R. Beazleya, za panowania cezarów Klaudiusza i Juliana Apostaty oraz później, aż do upadku cesarstwa, istniały również kon­takty

WIELKA INWAZJA TATARÓW NA EUROPĘ

Następnie jednak, przez cały niemal okres średniowie­cza, nie podejmowano do Azji Wschodniej żadnych wy­praw, mogących się przyczynić do lepszego poznania tej części świata. Trzeba było dopiero wielkiej inwazji Tata­rów na Europę i wstrząsu, jaki wywołała klęska rycer­stwa polskiego pod Legnicą

TOWARZYSZ I PRZYJACIEL

Posłem nadzwyczajnym Innocentego IV do wielkiego chana Tatarów został mianowany również mnich z zakonu franciszkanów, były towarzysz i przyjaciel św. Franciszka z Assyżu, Włoch, Giovanni da Pian del Carpine Carpine był w latach 1232—39 prowincjałem swego zakonu na Polskę i

AUTOR LISTU

W rzeczywistości autor listu mówi tam o „Jean Carpi Benoit polonois”, a więc niewątpliwie pomylił się, łącząc dwie osoby w jedną, lub opuścił spójnik „i” pomiędzy „Jean Carpi” i „Benoit polonois”. Na tej podstawie nie można więc uważać Carpine’a za

BENEDYKT POLAK

Jest tam wpraw­dzie wymieniony Carpine obok Benedykta Polaka jako jeden z błogosławionych w Królestwie Polskim, co nie przesądza jednak sprawy jego narodowości. Ponadto ści­słość historyczna również i tego źródła jest bardzo proble­matyczna, gdyż na przykład znajdujemy w nim informa­cję, że

Późny urlop i tanie wczasy nad morzem.

Dla spóźnialskich także znajdzie się oferta nie do odrzucenia. Ci, którym nie udało się wyjechać z domu w czasie letnim zawsze mogą skorzystać z ofert Last Minute i miło spędzić urlop korzystając z tańszych rozwiązań. Większość nadmorskich atrakcji wciąż działa

ROZLEGŁOŚĆ KONTYNENTU

To paradoksalne zjawisko uwarunkowane było nie tyl­ko rozległością kontynentu, lecz również jego warunkami klimatycznymi. Podczas gdy ciepłe południe od bardzo dawna przyciągało ludy zamieszkujące basen Morza Śródziemnego, to pustynna i mroźna północ została zba­dana dokładniej dopiero w drugiej połowie XIX

LUMINARZE NAUKI I KULTURY EUROPEJSKIEJ

Istotnie, z Azji Mniejszej wyszli luminarze nauki i kul­tury europejskiej. Tutaj urodził się „ojciec greckiej filo­zofii”, Tales z Miletu, z tegoż miasta pochodzili Anaksy- mander, Anaksymenes i Heraklit, nie licząc innych. W Halikarnasie urodził się Herodot, zwany „ojcem histo­rii”, z

STAROŻYTNI GRECY

Starożytni Grecy nie zadowalali się jednak tylko zna­jomością Azji Mniejszej, w której założyli swe kolonie już w XIII w. p.n.e. Według nie zawsze wiarogodnego A. Gal- vano, Strabon, powołując się na Aristonicusa, podaje dość fantastyczną wiadomość, że król Sparty Menelaus,

DROGA MACEDOŃSKIEGO DO INDII

Aleksander Macedoński, którego można nazwać nie tylko geniuszem wojskowym, lecz również geograficznym, dotarł do Indii, przekroczył Indus i prag­nął iść dalej „…aż do końca świata”. Może dotarłby jeszcze dalej, gdyby nie bunt żołnierzy, którzy po dojściu do rzeki Hyphasis (obecnie

DROGA MORSKA DO INDII

Zgodnie z tym wyprawił niebawem flotę od ujścia rzeki Indus do Zatoki Perskiej pod wodzą admirała Near- cha, z Onezykritem jako pilotem. W ten sposób flota europejska wypłynęła z portu indyjskiego już na osiem- naście wieków przed Vasco da Gamą. Aleksander

WEDŁUG ŹRÓDEŁ CHIŃSKICH

W ciągu dziejów handel wyprzedzał nieraz właściwe odkrycia i wyprawy geograficzne. Kopalnie soli północ­nych Indii znane były starożytnym na długo przed pano­waniem Aleksandra Wielkiego. Sól Palmiry dowożono do śródziemnomorskich portów karawanami. O chińskiej uprawie jedwabnika Europa starożytna dowiedziała się za

KONTAKTY I WIADOMOŚCI

Potwierdza to historyk i podróżnik grecki z II w. Pauzaniasz, który twierdzi nawet, że z Chinami utrzymy­wana była regularna komunikacja. Według C. R. Beazleya, za panowania cezarów Klaudiusza i Juliana Apostaty oraz później, aż do upadku cesarstwa, istniały również kon­takty

WIELKA INWAZJA TATARÓW NA EUROPĘ

Następnie jednak, przez cały niemal okres średniowie­cza, nie podejmowano do Azji Wschodniej żadnych wy­praw, mogących się przyczynić do lepszego poznania tej części świata. Trzeba było dopiero wielkiej inwazji Tata­rów na Europę i wstrząsu, jaki wywołała klęska rycer­stwa polskiego pod Legnicą

TOWARZYSZ I PRZYJACIEL

Posłem nadzwyczajnym Innocentego IV do wielkiego chana Tatarów został mianowany również mnich z zakonu franciszkanów, były towarzysz i przyjaciel św. Franciszka z Assyżu, Włoch, Giovanni da Pian del Carpine Carpine był w latach 1232—39 prowincjałem swego zakonu na Polskę i

AUTOR LISTU

W rzeczywistości autor listu mówi tam o „Jean Carpi Benoit polonois”, a więc niewątpliwie pomylił się, łącząc dwie osoby w jedną, lub opuścił spójnik „i” pomiędzy „Jean Carpi” i „Benoit polonois”. Na tej podstawie nie można więc uważać Carpine’a za

BENEDYKT POLAK

Jest tam wpraw­dzie wymieniony Carpine obok Benedykta Polaka jako jeden z błogosławionych w Królestwie Polskim, co nie przesądza jednak sprawy jego narodowości. Ponadto ści­słość historyczna również i tego źródła jest bardzo proble­matyczna, gdyż na przykład znajdujemy w nim informa­cję, że